Selskapet driv med det meste innen anleggsvirksomheit Referanser
 
 
  • GRAVING
  • SPRENGING
  • TRANSPORT
  • NATURSTEIN
  • MURING

  REFERANSER

1990-2009
Fleire mil med skogsbilvegar i Stryn og Gloppen kommune.
Mange moloar/båthamner.
Alle slags tomter, hus/butikk/fabrikk.
All slags nydyrking/planering for jordbruk.
Alle typar grøfter, vatn, kloakk, straum, tele, breiband osv.
Riving av mange slags bygningar.
Alle slags muringsjobbar.

Vi kan eksempelvis nevne:

Opparbeiding av skogsveg molderheim
Oppdragsgiver:
Tidsrom: november 2009-2010
Oppdrag: -hogging av skog
-sprenging
-utbaning
-transport av berelag
-planering

Kabel grøft i Innvik dalen
Oppdragsgiver:
Tidsrom: Juli - August 2009
Oppdrag: - Graving av grøfter
- Legging av kabler og vassledning
- Transport av sand

Ferdistilling av tun og torg prosjekt, Utvik sentrum
Oppdragsgiver: Stryn kommune/Statens vegvesen
Tidsrom: August 2010 - Oktober 2010
Oppdrag: - legging av kantstein (skoren- og naturkantstein
- opparbeiding av nytt kryss Fv60 mot tistam
- klargjering for asfalt
- utfylling av ny busslomme

Opprusting av Beinesvegen i Olden
Oppdragsgiver: Stryn Kommune
Tidsrom: August 2009
Oppdrag: - Masseutskifting
- Nye stikkrenner
- Oppattgrusing
- Utviding av sving
- Grøfterensk
- klargjering for asfalt legging

Skogsveg Moldreim
Oppdragsgiver: Grunneigarane på Moldreim
Tidsrom: 2009
Oppdrag: Sprenging og opparbeiding av ny skogsbilveg.

Fylkesvei gjennom Utvik sentrum
Oppdragsgiver: Stryn kommune/Statens Vegvesen
Tidsrom: 2008
Oppdrag: Omlegging av vatn, straum, tele. Opparbeiding av ny veg, gangveg med kantstein og muring.

Kjettingplass Svarstad
Oppdragsgiver: Lars Kveen/Statens Vegvesen
Tidsrom: 2008
Oppdrag: Utsprenging av ca 2000kbm fjell for
kjettingplass

Fellesfjøs Utvik
Oppdragsgiver: Utvik fellesfjøs
Tidsrom: 2007-2008
Oppdrag: Opparbeiding til fjøstomt, sprenging, graving, rør og kabelgrøfter, gjødselsilo-tomt.

Trafostasjon Drageset Innvik
Oppdragsgiver: Sogn og fjordane Energi (SFE)
Tidsrom: 2007
Oppdrag: Ferdig byggeklar stasjonstomt, kabelgrøfter, søylepunkt master,

Skogstad Sport
Butikktomt med utområde/båthamn
Oppdragsgiver: Skogstad Sport
Tidsrom: 2006-2007
Oppdrag: Utfylling i sjø, plastring langs sjølinje, muring utgraving av molo/båthamn.

Utbygging Badeland Innvik
Oppdragsgiver: Innvik Fjordhotell
Tidsrom: 2006-2007
Oppdrag: Muring/plastring fiskepir mot storelva/sjø.Muring av molo/båthamn, parkering, skjermingsvollar, sandvolleyballbane og badestampar.

Kloakksanering Hildastranda Innvik
Oppdragsgiver: Stryn Kommune
Tidsrom: 2006
Oppdrag: Ny kloakklinje til samlekumme, vidare til nytt djupvassutsleppslinje.

Kloakksanering Hamnen-området Innvik
Oppdragsgiver: Stryn Kommune
Tidsrom: 2006
Oppdrag: Samla alle husstandane i Hamnen-området til kommunal utsleppsledning.Ledningsnett til samlekummar,hovudutslepskumme, djupvassutslepslinje.

Tistamhagen Byggefelt Utvik Sentrum
Opparbeiding av nytt byggefelt i Utvik sentrum
Oppdragsgiver: Stryn Kommune
Tidsrom: 2005-2006
Oppdrag: Opparbeiding av komplett infra-struktur: veg, vatn, overvatn, kloakk, straum og tele.7 hustomter byggeklare. Muring og tilstelling

Kraftverk
Kraftstasjonstomt med kabelgrøfter til påkobling linjenett
Oppdragsgiver: Trollelva kraftverk Utvik
Tidsrom: 2005
Oppdrag: Rørgate med kryssing av riksvei
Inntaksdam.

Hildastranda Bustadfelt
Oppbygging av nytt bustadfelt
Oppdragsgiver: Hildastranda Bustadfelt
Tidsrom: 2004
Oppdrag: Veg, vatn, kloakk, straum og tele.